Ceny ustalane są indywidualnie z klientem. Wielkość wynagrodzenia za usługi, zależna jest od nakładu pracy, czasu obserwacji oraz wykorzystania wszelkich możliwych narzędzi do pracy.

Napisz do nas, zapytaj o cenę, przedstawimy kosztorys usług.