Obserwacja osób
Metody z jakich korzystamy są niezawodne i skuteczne. Bardzo duże zaangażowanie z naszej strony do nieustannej obserwacji osoby wskazanej przez klienta. Z zastosowanie swoich technik w obserwacji dostarcza nam szereg informacji o obserwowanej osobie:
– Miejscu pracy, zamieszkania
– Zachowaniu
– W jaki sposób sprawuje opiekę nad dzieckiem
– Kontaktach damsko-męskie
– Nałogach
– Innych

Wszelkie działania są ustalane indywidualnie z klientem.

Wykrywanie podsłuchów
Profesjonalnie i skutecznie, wykrywanie posłuchów z domów, biur, urządzeń mobilnych tj. telefonów, pojazdów.
Działanie w wykryciu posłuchów możliwe w Warszawie i całej Polsce po wcześniejszej rozmowie z klientem.

Ustalenie adresu osoby
– Miejsca zamieszkania, zameldowania, pobytu
– Adresu korespondencyjnego
– Miejsca pracy
– Miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
– Miejsca przebywania dłużników

Sprawy rozwodowe
– Opracowanie planu działania
– Przeprowadzenie dyskretnej obserwacji męża lub żony
– Zebranie wszelkich możliwych informacji o małżonku
– Przygotowanie materiału dowodowego (nagrania audio, video, zdjęcia)
– Przygotowanie sprawozdania
– Kontakt z klientem

Niewierny partner
– Opracowanie planu działania
– Przeprowadzenie dyskretnej obserwacji partnera
– Przygotowanie materiału dowodowego (nagrania audio, video, zdjęcia) odnośnie zdrady
– Stały kontakt z klientem

Ustalenie majątku
– W sprawach rozwodowych związanych z podziałem majątku, jak też alimentów na dzieci
– Określenie stanu majątkowego dłużnika, informacje o dochodach, zobowiązaniach, które mogą być celowo

Wywiad gospodarczy
Uczciwa zgodna z prawem metoda sprawdzenia kontrahenta biznesowego